โฟกัส
ยิ่งขึ้น
เสน่ห์แห่งนครหนานหนิง
ยิ่งขึ้น
สนับสนุนทางนโยบาย
ยิ่งขึ้น
งานจับคู่อุปสงค์และอุปทานของ "ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในกว่างซี" สำหรับอาเซียน (นครหนานหนิง) ได้จัดขึ้น
2024-06-04
ท่ารถไฟนานาชาติหนานหนิงเริ่มกลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าส่งออกทางรถไฟไปยังเวียดนามแห่งประเทศจีน
2024-05-16
หอการค้าตลาดหัวซีเขตซีเซียงถางได้ไปเยี่ยมเยือนประเทศเวียดนามเพื่อทำการสำรวจธุรกิจทางการค้า
2024-04-29
งานก่อสร้างโครงการขจัดอันตรายและเสริมความแข็งแกร่งให้กับอ่างเก็บน้ำต้าหวางทานกำลังเร่งดำเนินการ
2024-04-08
จีนออกแผนเศรษฐกิจชีวภาพระยะ 5 ปี ฉบับแรก จีนเปิดใช้ศูนย์แลกเปลี่ยนบิ๊กดาต้าอ่าวเป่ยปู้ ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน
สไตล์อาเซียน
ยิ่งขึ้น